Produccions de Catalunya

C·3Tv Televisió de Tarragona

eDanceTv.es | Playtv.es | C3tv.tk

Es difícil de creure que un canal de Youtube amb més de 250 vídeos i més de 800 hores de gravacions disponibles va nàixer de la idea de retransmetre els actes culturals de la ciutat de Tarragona baix el nom de C3TV Televisió de Tarragona.

El nostre canal ha passat per diferents noms durant els anys, C3TV, eDanceTV.es, Playtv.cat, per passar finalment a esser el canal propietat de Produccions de Catalunya, gestora del llegat de la Associació eDanceGroup Projects & Events.