Produccions de Catalunya

El Projecte Inicial

eDanceGroup Projects & Events

El 5 d'octubre del 2010 a Tarragona, es constituïa la associació eDanceGroup Projects & Events, aquesta pretenia de crear un equip multimèdia amb la finalitat de enregistrar els actes més rellevants de la cultura de la ciutat de Tarragona.